---------------------[ 2048 game ]---------------------

2048
Pozor: Vyhodnotenie a zapisanie skore funguje len vo firefoxe.